Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/04_.png

Energies
Renovables

Energies Renovables

Duem a terme tot tipus d’instal·lacions d’energies renovables així com el seu manteniment. La nostra llarga experiència i trajectòria en el món de les energies renovables ens avalen al adaptar-nos a les necessitats i expectatives del client.

 • Instal·lacions Fotovoltaiques: Autoconsum, autònomes, aïllades i connectades a xarxa, seguidors solars, tèrmica i mixtes. Instal·lacions d’Autoconsum per assolir la independència energètica.
 • Solar Tèrmica: Seguidors solar tèrmics i escalfament de piscina per aprofitar l’energia solar tèrmica de baixa temperatura per a usos domèstics i industrials. Aigua calenta sanitària, calefacció, climatització de piscines, etc.
 • Geotèrmia: Climatització mitjançant energia geotèrmica aprofitant l’energia present a la escorça terrestre, per escalfar o refredar l’interior d’un habitatge residencial o unes oficines industrials.
 • Aerotèrmia: És un sistema econòmicament rentable i ecològicament sostenible. Sistema basat en l’intercanvi mitjançant una bomba de calor aire-aigua que absorbeix i recupera l’energia de l’exterior de l’aire i transfereix el calor al circuit interior de la calefacció del habitatge.
 • Biomassa: En edificis d’àmbit domèstic o industrials, la demanda d’energia tèrmica pot ser proporcionada per la biomassa, ja sigui per calefacció o per ACS.

Eficiència Energètica

L’augment de l’eficiència energètica significa millorar la nostra qualitat de vida, ja que ens permet tenir el mateix o més confort amb menor consum energètic.

La certificació energètica ha de convertir-se, en els propers anys, en una eina fonamental d’informació per als usuaris sobre el consum energètic dels edificis i habitatges, així com també en un instrument de mercat, ja que l’eficiència esdevindrà un nou element de decisió a l’hora de llogar o adquirir un habitatge i, per tant, també un valor afegit. L’ús sostenible dels recursos energètics és ja un dels principals reptes dels estats i, atès que els edificis són uns dels consumidors més importants d’energia, les futures polítiques estatals tindran un dels eixos prioritaris d’actuació en aquest sector.

Edificis amb certificat

Els edificis consumeixen entorn d’un terç de l’energia final total a la Unió Europea. A Catalunya, un 62% dels habitatges no disposen de cap aïllament tèrmic, ja que son anteriors al 1980. Aquestes xifres donen una idea del potencial d’estalvi energètic que te aquest sector a llarg termini si s’apliquen mesures d’eficiència i reducció del consum. La certificació d’eficiència energètica d’edificis definida per la directiva 2010/31/UE de la Unió Europea va encaminada precisament a reduir el consum dels edificis de nova construcció fins arribar a edificis amb un consum d’energia quasi nul.

Estalviar energia i utilitzar-la de forma eficient i intel·ligent és l’objectiu, i utilitzar les energies renovables ja que és un bé comú i net, és una de les millors formes d’aconseguir-ho.

Quant consumeix un edifici?

L’estudi Anàlisis del consum energètic del sector residencial d’Espanya, elaborat per l’IDAE per a conèixer i analitzar el consum dels més de 17 milions de llars espanyoles, posa de manifest que el sector domèstic consumeix el 17% de tota l’energia final i el 25% de l’electricitat. La calefacció és el servei de més consum i els electrodomèstics els que més energia elèctrica demanen. Aquest treball d’investigació ha analitzat el consum per usos, fonts energètiques i característiques de l’equipament domèstic, globalment i en les zones climàtiques en què ha dividit el país. Ha estat promogut i finançat al 50% per Eurostat, l’agència estadística de la CE, per tal de dissenyar i sistematitzar una metodologia, i ha mesurat els consums elèctrics a temps real, incloses els d’stand-by.

L’estudi ha permès determinar que els habitatges unifamiliars aïllats dupliquen el consum d’un pis tradicional; que el consum stand-by és molt superior al de refrigeració; que el televisor és el segon electrodomèstic amb més consum elèctric desprès del frigorífic, i que els serveis centralitzats de calefacció i ACS consumeixen un 22% menys que els individuals, entre altres.

Auditories Energètiques

Elèctrica Pintó duu a terme diagnòstics i auditories energètiques, a sol·licitud del client, en aquells punts de subministrament que es consideri oportú o bé en els quals la freqüència d’incidències sigui significativa.

Una auditoria energètica és un procés sistemàtic destinat a obtenir coneixements adequats del perfil de consum d’energia existent a un edifici o grup d’edificis, d’una instal·lació o operació industrial o comercial, o d’un servei privat o públic, així com determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia a informar el respecte.

El procés compara un escenari energètic actual amb un escenari òptim, amb l’objectiu d’identificar els elements diferencials i realitzar propostes de millora que redueixin el consum de forma viable.

El resultat final serà un informe amb les recomanacions i conclusions que contemplaran:

 • Processos: Mitjançant un estudi detallat dels processos, així com de les seves variables d’operació (cicle de funcionament, demanda…), s’estableix una relació entre el règim de funcionament i els consums associats a la recerca d’una major eficiència energètica.
 • Hàbits: Una font d’estalvi immediata sorgeix d’avaluar els hàbits del personal de l’empresa en relació a l’ús de maquinària, ordinadors, climatització, etc… Es proposen mesures correctores d’hàbits i es valora el seu impacte a nivell econòmic i mediambiental.
 • Inversions: Es valoraran una sèrie d’inversions en dispositius o altres actius que permetin obtenir estalvi energètic, determinant-se el període de retorn simple de la inversió.
 • Camp Solar FotovoltaicCamp Solar Fotovoltaic
 • Energia Solar FotovoltaicaEnergia Solar Fotovoltaica
 • Energia Solar FotovoltaicaEnergia Solar Fotovoltaica
 • Energia Solar TèrmicaEnergia Solar Tèrmica
 • Energia Solar TèrmicaEnergia Solar Tèrmica
 • Energia Solar TèrmicaEnergia Solar Tèrmica
 • Solar FotovoltaicaSolar Fotovoltaica
 • Solar TèrmicaSolar Tèrmica
 • Solar TèrmicaSolar Tèrmica
 • GeotèrmiaGeotèrmia
Obres
Planta fotovoltaica de 100 kW per autoconsum industrial
Autoconsum 100kW a Igualada
27-10-2021
Planta fotovoltaica de 100 kW per autoconsum industrial

Planta fotovoltaica d’autoconsum industrial amb una potència total instal·lada de …

Autoconsum 100 kW Fundació Universitària del Bages (FUB)
Instal·lació Fotovoltaica FUB
10-02-2021
Autoconsum 100 kW Fundació Universitària del Bages (FUB)

Instal·lació de 100kW de plaques solars a la teulada de …

Autoconsum fotovoltaic 34kW SABEMSA
Instal·lació fotovoltaica 34kW SABEMSA
12-12-2020
Autoconsum fotovoltaic 34kW SABEMSA

Instal·lació de plaques solars a la façana de l’edifici de …

Instal·lació de 325kW a Conserves Ferrer
Instal·lació Fotovoltaica Conserves Ferrer
7-08-2020
Instal·lació de 325kW a Conserves Ferrer

Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum industrial duta a terme a l’empresa …

Fabricació i instal·lació marquesina per una electrolinera
Marquesina per electrolinera
18-06-2020
Fabricació i instal·lació marquesina per una electrolinera

Farbicació de model de marquesina per a 5 places i …

Instal·lació Fotovoltaica Industrial 150kW
Fotovoltaica Autoconsum
11-12-2019
Instal·lació Fotovoltaica Industrial 150kW

El projecte d’instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a TENCIPUL té …

Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 55 kW
Autoconsum fotovoltaic 55 kW
21-08-2019
Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 55 kW

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum per abastir d’energia elèctrica totes …

Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum de 1’6 kW
Fotovoltaica Autoconsum 1'6 kW
17-05-2019
Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum de 1’6 kW

Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum de 1’6 kW a l’Aborçar.

Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum de 4kW a Santpedor
Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4kW a Santpedor
6-05-2019
Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum de 4kW a Santpedor

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 4kW al municipi de …

Autoconsum Fotovoltaic 6 kW
Autoconsum Fotovoltaic 6 kW
4-04-2019
Autoconsum Fotovoltaic 6 kW

Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic de 6kW de potència en una casa …

Instal·lació fotovoltaica d’autònoma solar de 11kW per casa unifamiliar
Autoconsum 12kW
11-01-2019
Instal·lació fotovoltaica d’autònoma solar de 11kW per casa unifamiliar

Instal·lació solar fotovoltaica autònoma de 11.000 Wp que s’inclou dins …

Instal·lació fotovoltaica autònoma de 2,2 kWpic a Andorra
Instal·lació Autònoma 2,2 kWpic Andorra
18-09-2018
Instal·lació fotovoltaica autònoma de 2,2 kWpic a Andorra

Instal·lació solar fotovoltaica autònoma en combinació amb grup electrogen existent …

Instal·lació fotovoltaica autònoma de 4KW
Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4KW
25-06-2018
Instal·lació fotovoltaica autònoma de 4KW

Instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic autònom amb bateria de gel …

Autoconsum fotovoltaic de 5’5kW amb bateria SONNENBATTERIE
Autoconsum fotovoltaic de 5'5kW amb bateria SONNENBATTERIE
13-11-2017
Autoconsum fotovoltaic de 5’5kW amb bateria SONNENBATTERIE

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 5’5 kWp de potència …

Instal·lació de Geotèrmia
Instal·lació Geotèrmica
10-10-2017
Instal·lació de Geotèrmia

Instal·lació geotèrmica domèstica de 12-40kW, per a generació de fred …

Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 5kW
Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic amb bateria SONNEN
13-01-2017
Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 5kW

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 5 kWp de potència …

Instal·lació i posta en marcha d’un Motor Stirling a planta de reciclatge
Motor Stirling
14-03-2016
Instal·lació i posta en marcha d’un Motor Stirling a planta de reciclatge
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
Manteniment instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d'aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
27-05-2014
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
Cloració solar amb equip de cloració pastilles a dipòsit de Sant Sadurní d’Anoia
Cloració solar amb equip de cloració pastilles a dipòsit de Sant Sadurní d'Anoia
15-07-2013
Cloració solar amb equip de cloració pastilles a dipòsit de Sant Sadurní d’Anoia
FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA 15KW
FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA 15KW
16-07-2011
FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA 15KW

Projecte d’instal·lació elèctrica d’un sistema solar fotovoltaic connectat a la …

Diferents camps solars per a la venda d’electricitat a xarxa: dipòsit controlat de residus a Bufalvent (Manresa), ajuntament St. Joan de Mediona, naus industrials i particulars
Diferents camps solars per a la venda d'electricitat a xarxa: dipòsit controlat de residus a Bufalvent (Manresa), ajuntament St. Joan de Mediona, naus industrials i particulars
2-06-2006
Diferents camps solars per a la venda d’electricitat a xarxa: dipòsit controlat de residus a Bufalvent (Manresa), ajuntament St. Joan de Mediona, naus industrials i particulars