Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL


Autoconsum fotovoltaic de 5’5kW amb bateria SONNENBATTERIE


Energies Renovables / Autoconsum Fotovoltaic / Partner SONNEN / Món Energètic

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 5’5 kWp de potència instal·lada per abastir d’energia elèctrica una casa unifamiliar amb sistema d’acumulació amb SONNENBATTERIE.

  • Autoconsum fotovoltaic de 5'5kW amb bateria SONNENBATTERIEAutoconsum fotovoltaic de 5'5kW amb bateria SONNENBATTERIE
  • Autoconsum fotovoltaic de 5'5kW amb bateria SONNENBATTERIEAutoconsum fotovoltaic de 5'5kW amb bateria SONNENBATTERIE