Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/03_.png

Desenvolupament
SCADA

Desenvolupament d'aplicacions SCADA

Des del departament de telecontrol oferim integració SCADA de tots els equips de telemetria de les xarxes.

Mitjançant el software SCADA de control que desenvolupem podrà supervisar, controlar i gestionar totes les dades de camp (nivells, cabal, nivells de clor, …) obtingudes pels equips instal·lats a la xarxa, així com enviar i/o modificar consignes, rebre alarmes, generar informes i gràfiques…, la qual cosa li permetrà oferir un millor servei i optimitzar la utilització de la xarxa i detectar / evitar qualsevol incidencia/averia que pugui sorgir.

  • SCADA TelecontrolSCADA Telecontrol
  • SCADA TelecontrolSCADA Telecontrol
  • SCADA TelecontrolSCADA Telecontrol
Obres
Instal·lacions electromecàniques, automatització, sistemes de supervisió escada i telecontrol de les ETAPs de Manlleu i Torelló d’Aigües d’’Osona
Instal·lacions electromecàniques, automatització, sistemes de supervisió escada i telecontrol de les ETAPs de Manlleu i Torelló d'Aigües d'Osona
15-03-2011
Instal·lacions electromecàniques, automatització, sistemes de supervisió escada i telecontrol de les ETAPs de Manlleu i Torelló d’Aigües d’’Osona
Instal·lació elèctrica, automatització, sistemes de supervisió SCADA i telecontrol de l’EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) de Masquefa.
Instal·lació elèctrica, automatització, sistemes de supervisió SCADA i telecontrol de l'EDAR (estació depuradora d'aigües residuals) de Masquefa.
4-09-2008
Instal·lació elèctrica, automatització, sistemes de supervisió SCADA i telecontrol de l’EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) de Masquefa.