Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/04_.png

Monitorització
Energètica

Monitorització Energètica

És un sistema per monitoritzar els consums energètics industrials o domèstics, permet verificar a temps real el consum energètic total i el cost diari, setmanal o mensual. Ens permet realitzar informes de producció, pautes de consum, exportació de dades, històrics, fer comparatives i realitzar alertes SMS i per mail.

El sistema de monitorització Webdom és una solució completa que a més permet afegir aplicacions per gestionar i visualitzar els consums energètics d’aigua, gas i electricitat mitjançant la connexió directa del comptador. Una altra aplicació a destacar, és que activa i desactiva consums remotament de forma manual o automàtica, un exemple d’aquesta aplicació podria ser l’enllumenat, climatització, calefacció, activació de sensors perifèrics, a la vegada també podem visualitzar sensors de temperatura, humitat, pressió, etc.

El control de consum d’energia es una de les claus per millorar l’eficiència energètica. I no hi ha control sense informació. El sistema Webdom permet recollir, processar i mostrar informació del consum en temps real. El concepte, desenvolupat inicialment per a monitoritzar la producció d’instal·lacions fotovoltaiques, és avui aplicable a edificis públics, indústries, comerços o a les nostres llars.

  • Control EnergèticControl Energètic
  • Control EnergèticControl Energètic
  • Control EnergèticControl Energètic
Obres
Fabricació quadres elèctrics de control per planta FV
Quadres elèctrics FV
29-04-2016
Fabricació quadres elèctrics de control per planta FV
Instal·lació per a la monitorització energètica al CEIP Parc del Saladar i a l’escola Comtes de Torregrossa d’Alcarràs (Segrià)
Instal·lació per a la monitorització energètica al CEIP Parc del Saladar
24-02-2015
Instal·lació per a la monitorització energètica al CEIP Parc del Saladar i a l’escola Comtes de Torregrossa d’Alcarràs (Segrià)
Instal·lació per a la monitorització energètica a sis edificis del Segrià
Instal·lació per a la monitorització energètica a sis edificis del Segrià
9-01-2015
Instal·lació per a la monitorització energètica a sis edificis del Segrià
Subministre i instal·lació sistema WEBDOM per monitorització de consums
Subministre i instal·lació sistema WEBDOM per monitorització de consums
7-06-2013
Subministre i instal·lació sistema WEBDOM per monitorització de consums