Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL


Instal·lació Fotovoltaica Industrial 150kW


Energies Renovables / Autoconsum Fotovoltaic / Món Energètic

El projecte d’instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a TENCIPUL té com a objectiu dotar l’empresa d’una font d’energia sostenible que cobreixi part del consum elèctric fruit de la seva activitat empresarial. Quasibé el 100% de la producció fotovoltaica serà consumit instantàniament per l’empresa.

Per tal motiu, s’ha instal·lat uns 150 kWp de potència distribuïts en tres sectors connectats a tres inversors de 50 kW que modulen la corrent per tal d’injectar-la dins de l’empresa per al seu consum instantani.

La instal·lació també compta amb un sistema de monitorització amb el qual es pot controlar en temps real i mitjançant un registre d’històrics cada inversor per separat, les produccions de cadascun dels tres sectors, consums de l’energia produïda i inclús permet la detecció d’incidències d’algun dels components de la instal·lació.

  • Fotovoltaica AutoconsumFotovoltaica Autoconsum
  • Fotovoltaica IndustrialFotovoltaica Industrial
  • Fotovoltaica AutoconsumFotovoltaica Autoconsum
  • Fotovoltaica AutoconsumFotovoltaica Autoconsum
  • Monitoritzacio FotovoltaicaMonitoritzacio Fotovoltaica
  • Inversors FotovoltaicsInversors Fotovoltaics