Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/02.png

Aforaments

Aforament amb equips de bombament

Aforaments amb equips de bombament per treure fins a 380 m³/h i fins a una profunditat de 450 metres. Seguiment i control de nivells d’aigua en el pou i cabals d’extracció amb transductor de pressió i cabalímetre electromagnètic.

Aforaments de pous, destinats a conèixer-ne l’explotació òptima, són bàsics en noves perforacions i a l’hora de recuperar un antic pou.

A més, som especialistes també en la instal·lació d’equips de bombament, formats per bombes submergibles, conduccions, col·lectors, automatitzacions, etc. per a evacuar l’aigua des de la profunditat que sigui necessària. La neteja i recuperació de pous per engrandir les entrades d’aigua també són possibles amb sistemes d’injecció d’HCl, aire comprimit i Venturi.

En un aforament el procediment és el següent. En primer lloc representem gràficament l’evolució que han seguit els descensos al llarg del temps per als diferents cabals amb que podem treballar. Aquesta representació s’ha fet tant en forma semilogarítmica (representant els valors del temps en un eix logarítmic), com en eixos lineals. Aquesta gràfica ens permet observar el comportament del pou davant l’extracció d’aigua. Una altra gràfica d’interès és la que representa la relació cabal específic-descens. En aquesta gràfica podem “llegir” els descensos assolits i la seva relació.

 

AFORAMENTS

Per conèixer l’explotació òptima del pou:

  • Instal·lació i seguiment de l’aforament
  • Informes i resultats de l’aforament
  • Informes de geòlegs

 

NETEJA I RECUPERACIÓ DE POUS

Per a la millora del rendiment del pou:

  • Injecció d’HCl
  • Neteja amb aire comprimit i Venturi
  • Aforament d'aiguaAforament d'aigua
  • Aforament d'aiguaAforament d'aigua
  • Aforament d'aiguaAforament d'aigua
  • Aforament d'aiguaAforament d'aigua
Obres
Aforament en pous a la Casa del Rei a Dubai
Aforament en pous a la Casa del Rei a Dubai
20-02-2014
Aforament en pous a la Casa del Rei a Dubai