Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/04_.png

Aerotèrmia

Climatització econòmicament rentable i sostenible

L’aerotèrmia és considerada una energia renovable per ser un sistema d’alt rendiment energètic. És un sistema econòmicament rentable i ecològicament sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

L’energia de l’aire exterior es una font d’energia gratuïta per una calefacció ecològica i l’energia lliurada per l’aire és inesgotable, renovable i disponible a la naturalesa.

L’aerotèrmia permet combinar sense problemes amb col·lectors solars mitjançant un kit de producció d’aigua calenta sanitària. Proporciona entre un 30-70% de l’energia necessària per produir l’aigua calenta que necessita l’habitatge. Solucions integrals, pensa en el futur. El funcionament de l’aerotèrmia es basa en una bomba de calor aire-aigua que absorbeix i recupera l’energia de l’exterior de l’aire i transfereix el calor al circuit interior de la calefacció de l’habitatge. Al mateix temps, refrigera l’ambient a l’estiu i gestiona la producció d’aigua calenta sanitària.

Per al seu funcionament, el sistema consumeix tres quartes parts d’energia provinent de la temperatura de l’ambient i tan sols una quarta part restant prové d’energia elèctrica.

  • Esquema aerotèrmiaEsquema aerotèrmia
  • Eficiència aerotèrmiaEficiència aerotèrmia
  • Sistema AerotèrmiaSistema Aerotèrmia