Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó

Instal·lacions Electrohidràuliques

ELÈCTRICA PINTÓ, SL

Elèctrica Pintó va iniciar la seva activitat en el muntatge de bombes electrohidràuliques a principis dels anys 70. Pertanyent al grup AQUACENTER des dels seus orígens, ha desenvolupat multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia, i ha apostat sempre per la innovació i l’eficàcia a l’hora de dur-los a terme.

En la constant millora i obertura de nous horitzons, han aparegut nous departaments especialitzats en energies renovables, manteniments preventius… i s’han incrementat els serveis en captacions, instal·lacions de tractament i distribució d’aigua, equipaments de pous, telecontrol i enginyeria.

La capacitat per desenvolupar solucions tècniques i adaptades a les necessitats del client, és un dels valors afegits d’Elèctrica Pintó que han fet de l’empresa una de les capdavanteres del sector electrohidràulic.

Infraestructura

Elèctrica Pintó destaca per l’experiència i l’alt grau d’especialització del seu equip humà, format per més de 40 professionals, entre els quals trobem tècnics, electricistes, calderers, mecànics, paletes, enginyers, informàtics…

Té a la seva disposició una àmplia flota de vehicles destinats a l’execució de les obres, com són els camions grua, la maquinària d’excavació, les furgonetes… i un gran estoc d’equips electrònics especialitzats i maquinària fixa.

Les seves instal·lacions a Santpedor disposen d’oficina tècnica i administrativa, taller elèctric, taller mecànic i de caldereria, laboratori de proves i magatzem d’estoc.

Servei

Elèctrica Pintó sempre s’ha guanyat la confiança dels clients. Un alt nivell d’implicació abans, durant i després de l’obra, un manteniment continuat de les instal·lacions i una ràpida resposta davant de qualsevol imprevist, fan que cada dia més empreses confiïn en els seus serveis.

Política de Qualitat

La Política Integrada de Qualitat i PRL d’Elèctrica Pintó, s’estableix com la definició en la misió de l’empresa per assolir uns estàndards de qualitat en els serveis que oferim als nostres clients alhora que vetllem per les millors condicions de seguretat i salut per als nostres treballadors en totes les actuacions que duem a terme. Disposem dels certificats ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018

Certificat Pime Innovadora

Com a empresa compromesa en I+D+i, Elèctrica Pintó ha rebut el segell de reconeixement com a Pime Innovadora gràcies al nostre caràcter innovador per el desenvolupament de nous productes tals com el nostre analitzador de clor propi CLP600 o el desenvolupament d’un banc de proves per equips de tractament d’aigua potable, entre d’altres.

50
anys
50
professionals
8
departaments
 DOCUMENTACIÓ