Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/06_.png

Manteniments

MANTENIMENTS I GESTIÓ D'INSTAL⋅LACIONS ELECTRO-HIDRÀULIQUES

Elèctrica Pintó ofereix als seus clients un ampli ventall de serveis en qualsevol dels seus departaments. És per això que disposem d’un servei de consultoria capaç d’analitzar necessitats, definir solucions i assessorar; d’un servei d’enginyeria que elabora i executa projectes, pressupostos, integra sistemes, etc.; i a més d’un servei de manteniment que ofereix manteniments preventius, reparació d’avaries, teleassistència en línia, etc.

  • Manteniment CorrectiuManteniment Correctiu
  • Manteniment PredictiuManteniment Predictiu
  • Manteniment PreventiuManteniment Preventiu
Obres
Manteniment sistema de refrigeració industrial a les instal·lacions de Pirelli Manresa
Manteniment sistema de refrigeració industrial a les instal·lacions de Pirelli Manresa
23-10-2014
Manteniment sistema de refrigeració industrial a les instal·lacions de Pirelli Manresa
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
Manteniment instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d'aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
27-05-2014
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
Manteniment correctiu – Buidat d’aigua parking Hospitalet del Llobregat
Manteniment correctiu - Buidat d'aigua parking Hospitalet del Llobregat
16-04-2014
Manteniment correctiu – Buidat d’aigua parking Hospitalet del Llobregat