Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
Instal·lacions per abastaments d'aigua

Instal·lacions Electrohidràuliques

Els Nostres Serveis

Els nostres serveis comprenen tot tipus de treballs relacionats amb l’aigua i l’energia, per això comptem amb un ampli ventall de serveis i professionals especialitzats en tot tipus de treballs electrohidràulics: tractaments de dosificació i desinfecció d’aigua, abastament, aforaments, equipaments de pous, aigües residuals, impermeabilització de dipòsits, reparació de bombes, taller de caldereria, contractes de manteniment, sistemes de telecontrol de xarxes d’aigua, quadres elèctrics i automatitzacions, instal·lacions d’energies renovables i enllumenat públic.

Aigua Potable i Residual Aigua Potable i Residual

El departament d’electrohidràulica d’Elèctrica Pintó compta amb un ampli repertori de serveis per al tractament i distribució de l’aigua potable i residual. Bombaments des de pous, dipòsits i línies de distribució, destinats a fer arribar l’aigua potable a qualsevol punt del mapa. Instal·lacions per al tractament d’aigua per a l’ús domèstic com plantes de tractament, sistemes de cloració, filtracions, etc. A més, som especialistes en bombaments i estacions de tractament d’aigües residuals i fecals. Treballem amb fabricants d'equips i materials de les millors marques com Grundfos.

Sistemes de desinfecció i tractament d'aigua

Aigües Subterrànies Aigües Subterrànies

Elèctrica Pintó ofereix serveis en la gestió integral de l’aigua, manteniments i execució d’instal·lacions electro-hidràuliques per aigües subterrànies. Tenim una gran experiència en
aforaments, instal⋅lacions i equipaments de pous i en abastaments d'aigua. Un gran nombre d'actuacions d'arreu ens avalen. Realitzem els estudis previs, els disseny de la instal⋅lació i duem a terme els projectes amb la màxima seguretat i mínim impacte ambiental gràcies a la nostra experiència i al nostre equip humà altament qualificat per dur a terme aquest tipus d'actuacions.
Aigües Subterrànies

Reparació de Bombes i Taller de Caldereria Reparació de Bombes i Taller de Caldereria

A Elèctrica Pintó estem especialitzats sobretot en reparació de bombes i taller de caldereria. Duem a terme tot tipus de reparacions d'electrobombes submergibles i de superfície. També comptem amb un taller de caldereria i un taller electro-mecànic especialitzat en bobinatges elèctrics, reparació de motors, transformadors i alternadors i en instal·lacions de fred industrial i aire condicionat. El nostre objectiu és crear un equip amb els nostres clients per arribar a un objectiu comú i satisfer les seves necessitats amb una atenció personalitzada. També som Servei Tècnic Autoritzat de Grundfos per donar servei a tot tipus de subministre de recanvis, reparacions in-situ o en taller i consultes tècniques referents a productes de la marca.
TALLER ESPECIALITZAT EN REPARACIÓ DE BOMBES I CALDERERIA

Quadres Elèctrics i Automatitzacions Quadres Elèctrics i Automatitzacions

Estem especialitzats en el disseny, construcció i instal·lació de quadres elèctrics i automatitzacions per una gran quantitat d’aplicacions en el món de l’electro-hidràulica.

La nostra experiència i coneixement com a empresa instal·ladora ens permet proporcionar productes acabats amb un valor afegit i a més aportar solucions personalitzades:

Quadres Elèctrics i Automatitzacions

Sistemes de Telecontrol Sistemes de Telecontrol

Telecontrol, tele-gestió, telemetria i adquisició de dades en sistemes de supervisió i control de: xarxes d’aigua potable, proveïments en alta, depuradores i potabilitzadores, sistemes de regadiu, control de xarxes locals, telecomandament punt a punt, sectorització,
sistemes SCADA, etc. Comunicació via ràdio, GSM, GPRS i també Ethernet. Monitorització de l’estat de les instal·lacions en temps real i via Web. A més, sistemes de monitorització i control ja sigui per xarxes d’aigua potable i residual com d’equipaments remots en els que es requereix una supervisió a temps real de les dades de procés. Sistema d’enviament d’alarmes SMS i e-mails mitjançant SCADA’s de telecontrol. Enregistrament de dades i generació d’informes amb la seva visualització a partir de smartphones, tablets, PC’s, etc. Solucions a mida per a cada client.
SUPERVISIÓ I CONTROL EN XARXES D'AIGUA

SAT Grundfos SAT Grundfos

Com a
Servei Tècnic Autoritzat de Grundfos, a Elèctrica Pintó SL gaudirà d'un servei ràpid i fiable, sigui on sigui. Els nostres serveis comprenen: sol·licituds de RMA (Reparació o reparació en garantia) a taller, sol·licituds d'assistències tècniques, sol·licituds de posta en servei, consultar PVP de recanvis i kits de manteniment . Ens pot contactar mitjançant el nostre telèfon (+34)93 836 60 36.
SAT Grundfos