Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL


Instal·lació fotovoltaica autònoma de 4KW


Energies Renovables / Fotovoltaica Autònoma / Món Energètic

Instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic autònom amb bateria de gel de 6.000-7.000 Wh/dia i arrencador automàtic de grup electrogen per una construcció de nova edificació destinada a producció de malta d’origen ecològic (instal·lació per l’assecament de gra destinat a la fabricació de cervesa) en sòl no urbanitzable al municipi de Sant Pere Sallavinera.

En l’el·laboració del projecte s’han tingut en compte un requisits generals, entre els quals s’ha considerat la contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. És per aquest motiu que, aprofitant l’amplia pèrgola en la façana sud i oest i que té com a funció el control de l’assolellament, que permet regular el grau d’assolellament que rebran aquestes façanes en funció de la
climatologia exterior, s’ha dut a terme en aquest punt la instal·lació solar fotovoltaica aprofitant així la superfície ja disponible i la correcta orientació de la mateixa per optimitzar la producció fotovoltaica i dotar l’edifici de plena autonomia energètica.

  • Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4KWInstal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4KW
  • Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4KWInstal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4KW
  • Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4KWInstal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4KW