Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
aquacenter-ca

Grup Aquacenter

El Grup Aquacenter va néixer l’any 1996 com a resultat de la unió de vuit empreses: Catalana de Perforacions SA, Elèctrica Pintó SL, clorEP (divisió d’Elèctrica Pintó), Domini Ambiental SL, Webdom Labs SL, Gestió Solar Sostenible SL, Comelsa SL i FCO Underground Corp. SL.

Amb seu a Santpedor (Barcelona, Espanya) i més d’un centenar de treballadors en la seva plantilla, les empreses del Grup Aquacenter ® presenten una orientació global, subministrant productes i serveis a administracions públiques, empreses i particulars. Les vuit societats del grup disposen d’un alt nivell tecnològic i orienten l’activitat al sector hidràulic i energètic, tot i que cadascuna ho fa amb una especialitat diferent.

Empreses del Grup Aquacenter

 

Catalana de Perforacions

Catalana de Perforacions SA, es va fundar el 1968 com una empresa especialitzada en l’execució de pous per a la captació d’aigua subterrània i perforacions horitzontals dirigides, important el know-how d’aquesta tecnologia al mercat espanyol l’any 1997. Des d’aleshores ha anat diversificat les seves activitats, oferint en l’actualitat un ampli rang de solucions orientades a l’àmbit de l’aigua i el medi ambient.

catalanadeperforacions.com


Elèctrica Pintó

Elèctrica Pintó SL, inicia la seva activitat l’any 1974 amb el muntatge de bombes electro-hidràuliques i fins a l’actualitat l’empresa ha desenvolupat multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia. Apostant sempre per la innovació i l’eficàcia a l’hora d’executar els treballs, Elèctrica Pintó presta un servei orientat a la millora contínua amb un alt nivell d’implicació abans, durant i després de l’obra, un manteniment continuat de les instal·lacions, una ràpida resposta davant de qualsevol imprevist; l’experiència i èxit de tots aquests anys avalen la seva professionalitat.

electricapinto.com


clorEP

clorEP®, és una divisió especialitzada en la dosificació de reactius i desinfecció d’aigua fundada l’any 2014 dins de la companyia Elèctrica Pintó S.L. Disposa d’una àmplia gamma de productes que cobreixen diversitat d’instal·lacions: Cl2, NH3, ClO2, electrocloració i dosificació de reactius líquids. Desenvolupa projectes claus en ma, incloent la instal·lació electrohidràulica, caldereria, servei d’assistència en el muntatge i posada en servei.

clorep.es


Comelsa

Comelsa SL és una empresa especialitzada en construccions mecano-elèctriques des de 1985. Centra la seva activitat en oferir serveis de reparació de motors, bobinatges per a motors, alternadors i transformadors elèctrics, fred industrial i instal·lacions d’aire condicionat, oferim el manteniment i servies post-venda. També disposa d’un ampli taller de reparacions electro-mecàniques.

comelsa.cat


Domini Ambiental

Domini Ambiental SL ocupa un lloc privilegiat en el sector de l’aigua i de les energies renovables, elements clau en el futur de la gestió energètica. Fundada el 2002 a Santpedor (Barcelona) i amb una clara orientació mediambiental. La distribució exclusiva de les millors marques internacionals i una gran capacitació tècnica són les bases de la seva aportació.

dominiambiental.com

fotovoltaica.dominiambiental.com


Gestió Solar

Gestió Solar Sostenible va ser fundada el 2005 a Santpedor (Barcelona) i està compromesa amb el disseny, construcció, explotació i manteniment de camps solars i instal·lacions fotovoltaiques. A més, ofereix una àmplia gamma de serveis auxiliars per fer aquestes instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica contínua i eficient.

gestiosolar.com


Webdom Labs

Webdom Labs SL es va fundar l’any 2011 i fabrica sistemes de monitorització (software i hardware) per al control de plantes fotovoltaiques, producció tèrmica i consums d’electricitat, aigua i/o gas.Els seus productes permeten mesurar i controlar el consum energètic contribuint així a l’estalvi energètic i econòmic.

webdom.es

 DOCUMENTACIÓ
 MULTIMEDIA
6
Empreses del Grup
10%
Projectes Internacionals
150
Treballadors
1400
m2 d'oficines
7375
m2 de taller i magatzem