Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/04_.png

Solar
Tèrmica

L'escalf del Sol al teu abast

L’energia solar tèrmica de baixa temperatura és la tecnologia més estesa, tant per a usos domèstics com industrials; aigua calenta sanitària, calefacció, climatització de piscines, etc. L’energia del Sol és captada mitjançant captadors.

Aplicacions de l’energia solar tèrmica:

  • Processos industrials: rentat de vehicles, plantes d’envasat…
  • ACS: Hotels, restaurants, col·legis…
  • Climatització: Calefacció, fred solar…
  • Climatització de piscines i instal·lacions poliesportives…

Seguidor solar tèrmic

Està format per captadors amb una potència tèrmica de fins a 40 kW i arribant a temperatures de treball de fins a 120ºC.

Escalfament piscina

En el captadors de polipropilè, és l’aigua de la piscina que circula per l’interior dels captadors, augmentant la seva temperatura i transportant d’aquesta manera l’energia captada del Sol de retorn a la piscina. Amb un sistema de captadors de polipropilè correctament dimensionat es pot obtenir un augment de la temperatura de l’aigua de la piscina a l’estiu de fins a 6 graus.

Esquema Escalfament Piscina

  • Captadors de placa planaCaptadors de placa plana
  • Captadors de tubs de buitCaptadors de tubs de buit
  • Seguidor solar tèrmicSeguidor solar tèrmic
  • Captadors escalfament de piscinaCaptadors escalfament de piscina
Obres
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
Manteniment instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d'aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
27-05-2014
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola