Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/03_.png

Distribuïdor UMB
de Farell

Distribuïdor UMB de Farell

El Sistema UMB està destinat al control via ràdio de xarxes de distribució d’aigua potable. Com a tal permet el control de cadenes de dipòsit-bombeig de forma autònoma o centralitzada. El seu software de supervisió és accessible remotament des d’ordinadors de gerència.

Facilita en extrem la instal·lació, el manteniment i l’operació gràcies a les seves unitats alimentades a piles (dipòsits i punts de xarxa) i a les interfícies de configuració i operació accessibles en els frontals dels equips.

  • Telecontrol FarellTelecontrol Farell
  • Telecontrol FarellTelecontrol Farell
  • Telecontrol FarellTelecontrol Farell
  • Telecontrol FarellTelecontrol Farell
  • Telecontrol FarellTelecontrol Farell
Obres
Instal·lació de telecontrol a Viladecans
Bombeig
22-09-2016
Instal·lació de telecontrol a Viladecans