Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/06_.png

Manteniment
Preventiu

Manteniment Preventiu

Tot i que sovint no se li dóna l’interès que es mereix, els manteniments preventius son, sens dubte, la millor inversió per a qualsevol instal·lació. Els anys que fa que Elèctrica Pinto és al sector electro-hidràulic, han evidenciat una greu mancança de manteniment en moltes instal·lacions, que sovint deriva en avaries, contratemps, diners i un deteriorament prematur de les instal·lacions.

És per això que Elèctrica Pintó ha decidit, doncs, expandir aquest departament a fi d’oferir un servei de manteniment preventiu eficaç i adaptat a tots el nostres clients.

Objectius:

  • Garantir la seguretat dels equips i/o instal·lacions per al personal.
  • Reduir la gravetat de les avaries.
  • Evitar la parada productiva.
  • Reduir els costos que es deriven del manteniment, tot optimitzant els recursos.
  • Mantenir els equips en condicions de seguretat i productivitat.
  • Allargar la vida útil de les instal·lacions i equips.
  • Millorar els processos.

 

 

  • Manteniment PreventiuManteniment Preventiu