Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL


Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 55 kW


Energies Renovables / Autoconsum Fotovoltaic / Món Energètic

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum per abastir d’energia elèctrica totes les instal·lacions del mas en mode de consum instantani.

Instal·lació de 55kW de potència duta a terme amb estructura de suportació d’orientació EST-OEST per optimitzar la superfície disponible sense generar grans pèrdues en la producció.

  • Autoconsum fotovoltaic 55 kWAutoconsum fotovoltaic 55 kW
  • Autoconsum fotovoltaic 55 kWAutoconsum fotovoltaic 55 kW
  • Autoconsum fotovoltaic 55 kWAutoconsum fotovoltaic 55 kW
  • Autoconsum fotovoltaic 55 kWAutoconsum fotovoltaic 55 kW