Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/06_.png

Manteniments
Correctius

Manteniments Correctius

Les intervencions que es fan a les màquines o instal·lacions quan ja s’ha materialitzat l’avaria. Se substitueix la peça malmesa per després retornar la màquina al seu estat operatiu habitual.

Un dels avantatges d’aquest tipus d’actuacions, és que redueix els costos d’inspeccions del sistema però en contrapartida un dels principals desavantatges és la imprevisibilitat de les avaries que solen resultar inoportunes.

Aquest tipus de manteniment resulta ideal en casos en els que la restitució o reparació no afecti en gran mesura a la producció o explotació duta a terme o quan la posta en pràctica d’un sistema més complex resulti menys rentable que una pràctica correctiva.

  • Manteniment CorrectiuManteniment Correctiu
  • Reparació de motorsReparació de motors
Obres
Manteniment sistema de refrigeració industrial a les instal·lacions de Pirelli Manresa
Manteniment sistema de refrigeració industrial a les instal·lacions de Pirelli Manresa
23-10-2014
Manteniment sistema de refrigeració industrial a les instal·lacions de Pirelli Manresa
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
Manteniment instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d'aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
27-05-2014
Manteniment instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmia i abastament d’aigua de pou a Sant Salvador de Guardiola
Manteniment correctiu – Buidat d’aigua parking Hospitalet del Llobregat
Manteniment correctiu - Buidat d'aigua parking Hospitalet del Llobregat
16-04-2014
Manteniment correctiu – Buidat d’aigua parking Hospitalet del Llobregat