Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó

Experiència, Eficàcia i Innovació

EMPRESA ESPECIALITZADA EN INSTAL⋅LACIONS ELECTROHIDRÀULIQUES

Elèctrica Pintó, SL és una empresa fundada l’any 1974, pertanyent al Grup Aquacenter®, especialitzada en instal·lacions electrohidràuliques. L’empresa desenvolupa multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia apostant sempre per la innovació i l’eficàcia a l’hora d’executar els treballs, amb una implicació contínua abans, durant i després de l’obra. L’experiència i èxit de tots aquests anys avalen la seva professionalitat en obres electrohidràuliques.

Elèctrica Pintó ofereix als seus clients un ampli ventall de serveis en qualsevol dels seus departaments. Disposa d’un servei de consultoria capaç d’analitzar necessitats, definir solucions i assessorar; d’un servei d’enginyeria que elabora i executa projectes, pressupostos, integra sistemes, etc.; i d’un servei de manteniment que ofereix manteniments preventius, reparació d’avaries, teleassistència en línia, etc.

Elèctrica Pintó va iniciar la seva activitat en el muntatge de bombes electrohidràuliques a principis dels anys 70. Pertanyent al grup AQUACENTER des dels seus orígens, ha desenvolupat multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia, i ha apostat sempre per la innovació i l’eficàcia a l’hora de dur-los a terme.

En la constant millora i obertura de nous horitzons, han aparegut nous departaments especialitzats en energies renovables, manteniments preventius… i s’han incrementat els serveis en captacions, instal·lacions de tractament i distribució d’aigua, equipaments de pous, telecontrol i enginyeria.

La capacitat per desenvolupar solucions tècniques i adaptades a les necessitats del client, és un dels valors afegits d’Elèctrica Pintó que han fet de l’empresa una de les capdavanteres del sector electrohidràulic.

ELS NOSTRES SERVEIS