Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL


Remodelació ETAP de Seva


Aigua Potable i Residual / Sistemes de Cloració / Abastaments d'Aigua / Quadres Elèctrics i Automatitzacions / Sistemes de Telecontrol

Remodelació de l’ETAP de Fontanelles que subministra aigua potable al propi municipi de Seva.

S’han realitzat diverses actuacions, com la millora del sistema de pre-tractament a la cambra de coagulació i oxidació, la renovació del procés de tractament químic, millorant el sistema d’emmagatzematge i dosificació de producte, l’automatització dels filtres i, finalment, la rehabilitació i adequació estructural del decantador i de la sala de coagulació i oxidació. Actualment, la planta també compta amb un sistema de telecontrol que permet monitoritzar i controlar els diferents processos d’una forma remota i en temps real.

Totes aquestes actuacions de millora i automatització permetran augmentar l’eficiència de la planta i abaratir-ne el cost de funcionament. Així mateix, s’aconseguirà minimitzar el temps efectiu que els operaris municipals han de dedicar a fer ajustos de forma manual i presencial als diferents processos de la planta amb el conseqüent cost per al consistori. Igualment, s’evitarà parades en l’ETAP de Seva per la incapacitat de realitzar el tractament adequat a l’aigua de captació degut a períodes de sequera i mala qualitat d’aigua captada.

  • Sala Pre-TractamentSala Pre-Tractament
  • Quadre Elèctric de ControlQuadre Elèctric de Control
  • Canonada d'entrada captacióCanonada d'entrada captació
  • Emmagatzematge ReactiusEmmagatzematge Reactius
  • Filtres de Sílex i Carbó ActiuFiltres de Sílex i Carbó Actiu
  • LaboratoriLaboratori