Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL


Subministrament i muntatge de generador de diòxid de clor 60 g/h per a tractament en pre y post-desinfecció en el dipòsit de Lluçà


Aigua Potable i Residual / Sistemes de Cloració

  • Subministrament i muntatge de generador de diòxid de clor 60 g/h per a tractament en pre y post-desinfecció en el dipòsit de Lluçà.Subministrament i muntatge de generador de diòxid de clor 60 g/h per a tractament en pre y post-desinfecció en el dipòsit de Lluçà.
  • Subministrament i muntatge de generador de diòxid de clor 60 g/h per a tractament en pre y post-desinfecció en el dipòsit de Lluçà.