Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL


Autoconsum fotovoltaic domèstic de 5’5 kWp


Autoconsum Fotovoltaic / Món Energètic

Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic de 5’5 kWp de potència per a ús domèstic en un habitatge unifamiliar.

La instal·lació compta amb 14 mòduls fotovoltaics SHARP de 395Wp cada un d’ells sobre estructura coplanar d’alumini. L’energia produïda es gestiona a través d’un inversor SMA Tripower de 5kW de potència nominal i tot el sistema està connectat a un Energy Meter de SMA per monitoritzar i mesurar el consum a través d’una plataforma online. L’obra inclou la legalització davant la Direcció General d’Energia.

Aquesta instal·lació de plaques solars aconseguirà una producció anual estimada d’uns 6.214 kWh, el que permetrà assolir un estalvi energètic del 35% en el consum d’energia elèctrica i dotant a aquest habitatge de més independència energètica enfront les companyies elèctriques i més llibertat horària de consum.

  • Instal·lació fotovoltaica domèsticaInstal·lació fotovoltaica domèstica
  • Instal·lació fotovoltaica domèstica de 5'5 kWp a Prats de LluçanèsInstal·lació fotovoltaica domèstica de 5'5 kWp a Prats de Lluçanès
  • Instal·lació fotovoltaica domèstica a Prats de LluçanèsInstal·lació fotovoltaica domèstica a Prats de Lluçanès