Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/01.png

Impermeabilitzacions
de Dipòsits

Impermeabilització de Dipòsits d'Aigua Potable

Des d’Elèctrica Pintó oferim un servei d’impermeabilització total de dipòsits d’aigua potable amb un revestiment continu sense unions ni soldadures. Gràcies a l’aplicació d’una membrana de poliurea d’altes prestacions i indicada per a tot tipus de suports, aconseguim una impermeabilització de qualitats inigualables i amb certificat de potabilitat homologat.

El procés es duu a terme in situ aplicant una membrana bicomponent a base de poliurea pura, exempta de dissolvents, mitjançant pulverització amb bomba bi-mescladora a alta pressió. D’aquesta forma s’aconsegueix crear una membrana elàstica, resistent i contínua.

Previ a aquest procés es realitza un sanejament i adequació de la superfície per mitjà d’un sorrejat i de l’aplicació d’una imprimació específica per a cada tipus de suport. Gràcies a que posseeix una excel·lent adherència, pot aplicar-se sobre tot tipus de superfícies: formigó, metalls, etc. Finalment s’aplica un gruix mínim de 2 mm de poliurea per pulverització i el breu temps de reacció permet realitzar múltiples aplicacions en vertical.

AVANTATGES

  • Aquest tipus d’impermeabilització de dipòsits s’adapta a qualsevol forma geomètrica del suport, sense clivellar-se, gràcies a les seves elevades característiques de resistència a la tracció i a l’esquinçament, això com a les elevades propietats en el xuntatge de les fissures, antiestàtic com dinàmic (fins i tot a baixes temperatures).
  • S’aconsegueix un impermeabilitat immediata després d’ 1 minut des de l’aplicació i un temps d’espera per a l’ús de la superfície tractada de 12 hores.
  • Es pot arribar a tractar fins a 1500 m2/dia i gràcies al seu ràpid assecatge pot ser transitable peatonalment en pocs minuts.
  • L’absència de porositat de la membrana garanteix un excel·lent comportament antibactereològic i facilita la seva neteja.
  • Dipòsit d'aigua Abans/DesprésDipòsit d'aigua Abans/Després
  • Dipòsit d'aigua potable impermeabilitzatDipòsit d'aigua potable impermeabilitzat
  • Procés d'impermeabilització amb poliureaProcés d'impermeabilització amb poliurea
  • Procés d'aplicació de PoliureaProcés d'aplicació de Poliurea
  • Capes en l'aplicació de la poliureaCapes en l'aplicació de la poliurea
  • Secció de la membrana de poliureaSecció de la membrana de poliurea
 DOCUMENTACIÓ
Obres
Remodelació ETAP de Seva
Sala Pre-Tractament
25-03-2022
Remodelació ETAP de Seva

Remodelació de l’ETAP de Fontanelles que subministra aigua potable al …

Impermeabilització dipòsit d’aigua potable
Impermeabilització Dipòsits
25-06-2018
Impermeabilització dipòsit d’aigua potable

Impermeabilització dipòsit d’aigua potable. Superficie impermeabilitzada de 300 m2