+34 93 836 60 36   |     CA   ES   EN   FR
ELÈCTRICA PINTÓ, SL

Elèctrica Pintó va iniciar la seva activitat en el muntatge de bombes electrohidràuliques a principis dels anys 70. Pertanyent al grup AQUACENTER des dels seus orígens, ha desenvolupat multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia, i ha apostat sempre per la innovació i l'eficàcia a l'hora de dur-los a terme.

En la constant millora i obertura de nous horitzons, han aparegut nous departaments especialitzats en energies renovables, manteniments preventius... i s’han incrementat els serveis en captacions, instal·lacions de tractament i distribució d’aigua, equipaments de pous, telecontrol i enginyeria.

La capacitat per desenvolupar solucions tècniques i adaptades a les necessitats del client, és un dels valors afegits d’Elèctrica Pintó que han fet de l’empresa una de les capdavanteres del sector electrohidràulic.

Infraestructura

Elèctrica Pintó destaca per l’experiència i l’alt grau d’especialització del seu equip humà, format per més de 40 professionals, entre els quals trobem tècnics, electricistes, calderers, mecànics, paletes, enginyers, informàtics...

Té a la seva disposició una àmplia flota de vehicles destinats a l’execució de les obres, com són els camions grua, la maquinària d'excavació, les furgonetes... i un gran estoc d'equips electrònics especialitzats i maquinària fixa.

Les seves instal·lacions a Santpedor disposen d’oficina tècnica i administrativa, taller elèctric, taller mecànic i de caldereria, laboratori de proves i magatzem d'estoc.


Catàleg AQUACENTER
AQUESTA PÀGINA UTILITZA COOKIES. SI CONTINUA NAVEGANT SUPOSA L'ACCEPTACIÓ D'AQUEST ÚS. ACCEPTAR
SI DESITJA CONÈIXER LES CONDICIONS D'ÚS I DESHABILITACIÓ DE LES MATEIXES ENTRI AQUÍ