+34 93 836 60 36   |     CA   ES   EN   FR
EXPERTS EN INSTAL⋅LACIONS DE CAPTACIÓ, TRACTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

El departament d’electrohidràulica d’Elèctrica Pintó compta amb un ampli repertori de serveis per al tractament i distribució de l’aigua. Bombaments des de pous, dipòsits i línies de distribució, destinats a fer arribar l’aigua potable a qualsevol punt del mapa. Instal·lacions per al tractament d’aigua per a l’ús domèstic com plantes de tractament, sistemes de cloració, filtracions...

A més, som especialistes en bombaments i estacions de tractament d’aigües residuals i fecals. D'altra banda, Elèctrica Pintó ha realitzat un gran nombre d’instal·lacions especialitzades per a piscifactories, aigua de mar, camps de golf, pantans, piscines...

AQUESTA PÀGINA UTILITZA COOKIES. SI CONTINUA NAVEGANT SUPOSA L'ACCEPTACIÓ D'AQUEST ÚS. ACCEPTAR
SI DESITJA CONÈIXER LES CONDICIONS D'ÚS I DESHABILITACIÓ DE LES MATEIXES ENTRI AQUÍ